Το πιστοποιημένο εργατικό δυναμικό  του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Νεφέλη», είναι:

  • Ο κος Σαραφίδης Κωνσταντίνος – Πτυχιούχος Γεωλόγος, ως Διευθύνων Σύμβουλος του Κ.Ε.Κ..
  • Διευθύντρια Κατάρτισης του Κ.Ε.Κ.
  • Ο κος Παραδέλης Παναγιώτης - Κοινωνιολόγος ως ΥπεύθυνοςΚοινωνικά ΕυάλωτωνΟμάδων.
  • Η κα Αγοραστίδου Άννα -Φιλόλογος,ως Συντονίστρια Ενεργειών Κατάρτισης.
  • Η κα Γιαμαλή Ιωάννα – Απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου, ως Γραμματεία - Χειρίστρια Η/Υ.

Βέβαια, η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης πέραν του προαναφερθέντος ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της και ανάλογα με την πορεία των έργων που υλοποιεί, προβαίνει στην υπογραφή συμβάσεων με πλήθος επιστημονικού προσωπικού, προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της.