Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης 'ΝΕΦΕΛΗ' συστάθηκε το 1995 ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόκειται για μια επιχείρηση των Δήμων της Δυτικής Υπαίθρου του Νομού Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα των ‘Καλλικρατικών’ Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου. Οι τότε Δήμαρχοι και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων της Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, διαπίστωσαν την ανάγκη για τη δημιουργία μιας δομής που να καλύπτει τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής για προώθηση στην απασχόληση και συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε το πρώτο και μοναδικό Κ.Ε.Κ. της περιοχής.