Στις 2 Μαίου 2017 ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος» από την Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη».

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος» είναι μία νέα δομή με καινοτόμα χαρακτηριστικά, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, που λειτουργεί συμπληρωματικά με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χαλκηδόνος.

Στόχος της λειτουργίας τους είναι η παροχή ενός συνόλου κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχιας, του κοινωνικού αποκλεισμού, των κάθε μορφής διακρίσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή.

Η νέα αυτή δομή προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες για την κοινωνική ένταξη και ανεύρεση εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης σε πολίτες που ζουν σε συνθήκες φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα υγείας, ανάπτυξη δράσεων για τα παιδιά, την ενεργοποίηση του εθελοντισμού για ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά, κ.α.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος στεγάζεται στην διεύθυνση Φιλίππου 35, στα Κουφάλια και στελεχώνεται από τρεις Κοινωνικούς Λειτουργούς και ένα Ψυχολόγο.

Η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 8.00 πμ – 16.00μμ.

Η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος» έχει ενταχθεί στο ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με συνολικό Προϋπολογισμό 432.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).