Η επιχείρηση διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται: από 6 αιρετούς εκπροσώπους οι οποίοι προέρχονται από τους Δήμους Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου οι οποίοι είναι και οι μέτοχοι της Επιχείρησης, 2 Δημότες της περιοχής και έναν εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Σίνδου. Βάση της σύνθεσης του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διαδημοτικό Όργανο που εκλέγει την Διοίκηση του ΚΕΚ και ασκεί αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου αποτελείται:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ:

6 αντιπροσώπους

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ:

4 αντιπροσώπους

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ :

1 αντιπρόσωπο

Το Δ.Σ. μέχρι 31/08/2019 απαρτίζεται από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΜΕΛΗ:

ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΙΝΔΟΥ