"ΑΡΙΣΤΟΝ" Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Το Κ. Ε .Κ Νεφέλη σε συνεργασία με την εταιρία Computer Academy δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους καθώς επίσης και τα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν μέσω του ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ένα έμπειρο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες- δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου και στη συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος(ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και σε σπουδαστές και βοηθά στην επιλογή σχολείου, κατεύθυνσης και κυρίως επαγγελμάτων. Ειδικά για τους μαθητές Γ’ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ γίνεται ως εξής:

  • Με τη βοήθεια Η/Υ
  • Απαντώντας σε 400 περίπου απλές ερωτήσεις ενδιαφερόντων και προτιμήσεων
  • Σε 40 περίπου λεπτά
  • Χωρίς μεσολάβηση ή έλεγχο τρίτων ή την επίδραση υποκειμενικών παραγόντων

Τα αποτελέσματα του τεστ δίνονται σε μια τελική ατομική έκθεση 60 περίπου σελίδων και παρουσιάζονται από καταρτισμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι το πιο αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού γιατί:

  • Στηρίζεται σε πανεπιστημιακές έρευνες και μελέτες 30 ετών
  • Είναι σταθμισμένο σε περισσότερους από 40.000 νέους παγκοσμίως εκ των οποίων οι 10.000 νέοι είναι Έλληνες
  • Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και την ειλικρίνεια των απαντήσεων (έχει 5 βαθμούς αλήθειας)
  • Έχει δείκτη αξιοπιστίας (99%)
  • Η τελική έκθεση και τα αποτελέσματα εκδίδονται βάσει πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών. Γίνονται εκατομμύρια πράξεις, συγκρίσεις και συνδυασμοί από τον κεντρικό υπολογιστή για κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Το Κ.Ε.Κ. είναι στην ευχάριστη θέση  να προσφέρει το τεστ σε προνομιακή τιμή στην οποία περιλαμβάνονται 2 συνεδρίες. Στην πρώτη γίνεται η συμπλήρωση του τεστ, ενώ στη δεύτερη γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για ραντεβού μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:2310715971 & 2310715241.