tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Παρασκευή, 26 Οκτώβριος 2018 10:42

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο την ΑΣΠΑΙΤΕ για την πρόσληψη προσωπικού σε θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι: 22-10-2018
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Αριθμ. Πρωτ.: Δ/1380

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2018-2019

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 36/17-10-2018 (θέμα: 3.2) Απόφαση της ΔΕ, προβαίνει συμπληρωματικά λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2018-2019. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Εργαστηριακού Συνεργάτη (σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συγκεκριμένου Τμήματος , όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά της βαθμίδας του Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις:

Η μηνιαία αποζημίωση είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές, εκτός από το χρονοεπίδομα, του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας ΕΠ,
κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική,
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθμ.Πρωτ. Φ.11/120735/Ε5/13-11-2002, έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.

Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου, διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου
που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο ΕΠ της αντίστοιχης με τα προσόντα του βαθμίδας. Πιο συγκεκριμένα ο Εργαστηριακός Συνεργάτης εκτελεί
διδακτικό και εργαστηριακό έργο που απαιτεί κυρίως πείρα εφαρμογών, όπως διδασκαλία εισαγωγικών πρακτικών μαθημάτων, διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Επίσης το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της βαθμίδας αυτής υποχρεούται να παρέχει και άλλο έργο σχετιζόμενο με τα διδακτικά του καθήκοντα όπως για παράδειγμα συνοδός σε εκπαιδευτικές εκδρομές, μελέτη για θέματα σπουδών, διεθνείς συνεργασίες, που θα ανατεθούν από τα συλλογικά ή ατομικά διοικητικά όργανα του Τμήματος ή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, με αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ που γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στη Συνεργάτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3794/2009 προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που προκηρύσσεται.

  • Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Με χρήση αυτού του συστήματος θα γίνει επίσης και η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων σε μορφή PDF.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με ημερομηνία έναρξης στις 25/10/2018 και ώρα 11.00 π.μ και λήξης στις 13/11/2018 και ώρα 23.59.

 

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aitiseis.aspete.gr.
Δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίοτου ηλεκτρονικού συστήματος, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 13/11/2018
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Οκτώβριος 2018 10:51

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.