Σας προσφέρουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση στις βασικές δεξιότητες Η/Υ, παρέχοντας πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και αποδεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π., από έγκυρους και αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Μέσα από τη σύγχρονη εκπαίδευση που σας παρέχουμε, τόσο μέσα από τις αίθουσές μας όσο και μέσω εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονο e – learning) στην σύγχρονη πλατφόρμα μας, σας εφοδιάζουμε με τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική σας αποκατάσταση και την καλύτερη αντιμετώπιση της σύγχρονης πλέον καθημερινότητας.

Πακέτα:

Βασικών ενοτήτων

  • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Προχωρημένων ενοτήτων

  • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις

 

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ