ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ.2 του Ν. 4765/2021, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) .

 

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ