Επιχειρηματικότητα
Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
www.mindev.gov.gr
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
www.espa.gr
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα "  www.antagonistikotita.gr
Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα " (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) www.efepae.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων και εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων
www.ependyseis.gr
Επενδύστε στην Ελλάδα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψυφιακή Σύγκλιση"
www.digitalplan.gov.gr
Ψηφιακή Πλατφόρμα Πληροφόρησης και Δικτύωσης Επιχειρηματιών
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας www.agrotikianaptixi.gr            
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) www.oaep.gr
Σύνδεσμος των Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος  (Σ.Ν.Ε.Ε.) www.youngleaders.gr
Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών www.esyne.gr
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας www.forth.gr
Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες www.erasmus-entrepreneurs.eu
ΟΑΕΔ www.oaed.gr