ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Οργάνου της Διαδημοτικής Επιχείρησης,

έχοντας υπόψη και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και την παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19,

σας προσκαλεί  στη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Γενική Συνέλευση του Διαδημοτικού Οργάνου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη»,

την Τετάρτη 31/03/2021 & ώρα 13.30μμ έως 15.00μμ

με μοναδικό  θέμα:

«Αποδοχή παραίτησης 2 μελών από το  Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης και εκλογή δύο νέων μελών».

 

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  

 

Αλμπάνης Θεοφάνης

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε εδώ