ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΥΤΗΣ

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στο diavgeia.gov.gr η προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορά στην «πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφαλείας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος».

Πληροφορίες παρέχονται στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα ή στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr , www.astynomia.gr )

Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του από 26/03/2021 έως και 16/04/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Κάθε υπ

Δείτε την Προκήρυξη εδώ