tuv austria hellas LOGO

fb_greek_share

Πληροφορίες για το forum

Eισαγωγικά


1) Καλώς ήρθες στο Forum του Δήμου Δέλτα για τη Δια Βίου Μάθηση!
Ο Δήμος Δέλτα στην προσπάθειά του να οργανώσει ένα τοπικό σύστημα Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο του οποίου θα παρέχεται σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων δράσεων και παρεμβάσεων, σας καλεί να πάρετε μέρος σε μια ανοικτή συζήτηση! Το FORUM μας αποτελεί ένα βήμα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων όσων ενδιαφέρονται για θέματα σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σκοπός μας είναι να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Δέλτα ώστε ν’ αποτελέσουν εφαλτήριο και σημείο αναφοράς όλων των προσπαθειών μας για την επίτευξη της Δια Βίου Μάθησης. Πρόκειται για ένα ιδανικό η εκπλήρωση του οποίου αποτελεί στις μέρες μας επιτακτική ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τόσο για τον καθένα από εμάς όσο και  για τον τόπο μας!

2) Κανονισμοί / όροι χρήσης του Forum
Μέσω του FORUM μας επιθυμούμε την προώθηση του γόνιμου και υγιούς διαλόγου χωρίς ωστόσο να γίνεται κατάχρηση της ελευθερίας του λόγου. Τα μέλη, λοιπόν, καλούνται να εκφράζουν τις θέσεις τους ελεύθερα χωρίς φανατισμούς και αντιπάθειες αλλά σεβόμενα την προσωπικότητα και τη γνώμη του άλλου. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται η χρήση υβριστικού, ειρωνικού, κακεντρεχούς και εν γένει προσβλητικού περιεχομένου, είτε με την μορφή κειμένου, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Επίσης, προκειμένου να προωθηθεί ο προβληματισμός και ο διάλογος αναφορικά με θέματα που άπτονται της Δια Βίου Μάθησης, θα παρακαλούσαμε το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας να μην είναι άσχετο με αυτά. Τέλος, συνίσταται η χρήση του ελληνικού και όχι του λατινικού αλφαβήτου (greeklish) ώστε οι απόψεις σας να διατυπώνονται με όσο το δυνατόν πιο κατανοητό και ευανάγνωστο τρόπο.
Για ευνόητους, λοιπόν, λόγους οποιαδήποτε δημοσίευση δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι δυνατό να διαγράφεται χωρίς να προηγηθεί κάποια προειδοποίηση εκ μέρους των συντονιστών του FORUM. Τόσο ο Δήμος Δέλτα όσο και οι συντονιστές του FORUM  για τη Δια Βίου Μάθηση, ουδεμία ευθύνη  φέρουν για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων των επισκεπτών του καθώς και των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τυχόν σύνδεσμοι (links) εντός των δημοσιεύσεών τους.

3) Η Δια Βίου Μάθηση
Ο επίσημος ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου Μάθηση αναφέρεται σε: «κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή μιας οπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση» (European Commission, Com (2001) 678). Πρόκειται λοιπόν, για μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η μάθηση θεωρείται μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ως το πιο κατάλληλο και αστείρευτο μέσο για διαρκή προσωπική βελτίωση και επαγγελματική εξέλιξη. Έτσι, περικλείοντας όλες τις μορφές μάθησης, στοχεύει στην προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου, στην ενεργό συμμετοχή του και στην κοινωνική του ένταξη, στην προσαρμοστικότητά του στις νέες συνθήκες εργασίας και φυσικά στην απασχολησιμότητά του στο πλαίσιο των απαιτήσεων που υπαγορεύει η κοινωνία της γνώσης. 
Οι αρχές που διέπουν τη Δια Βίου Μάθηση και καθοδηγούν την αποτελεσματική της εφαρμογή δίνουν έμφαση:

 • στην κεντρική θέση του μαθητευομένου μέσα στο πλαίσιο των μαθησιακών εμπειριών
 • στην ισότητα των ευκαιριών των δυο φύλων και στο να καταστεί η μάθηση πραγματικά διαθέσιμη σε όλους
 • στην υψηλή ποιότητα καθώς οι επενδύσεις χρόνου και χρημάτων στην μάθηση, αποδίδουν πλήρως μόνο εάν οι συνθήκες μάθησης, ο σχεδιασμός πολιτικής και τα συστήματα, στα οποία αυτές βασίζονται, είναι υψηλής ποιότητας.   

Στο πλαίσιο λοιπόν της Δια Βίου Μάθησης, μέσω των μαθησιακών δραστηριοτήτων τα ενήλικα άτομα πλουτίζουν τις γνώσεις τους, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική τους κατάρτιση ή στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις και μεταβάλλουν τις στάσεις  και τη συμπεριφορά τους προς μια διπλή κατεύθυνση: την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους (ατομική διάσταση) και την συμμετοχή στη γενικότερη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη (συλλογική διάσταση).
Οι λόγοι που αναδεικνύουν τον καταλυτικό ρόλο που η Δια Βίου Μάθηση μπορεί να διαδραματίσει στην προσπάθεια αυτή είναι πολλοί. Αρχικά, η όλο και μεγαλύτερη διεθνοποίηση και ο υψηλός ανταγωνισμός που αυτή επιφέρει στην αγορά εργασίας, ο ταχύς ρυθμός των αλλαγών και η συνεχής εισαγωγή νέων τεχνολογιών ως απότοκο της επιστημονικής προόδου που διακρίνει την εποχή μας, οδηγούν στην ανάγκη ανάπτυξης εκσυγχρονισμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, εκτός των τυπικών προσόντων που έχει κανείς αποκτήσει (π.χ. πτυχίο και τεχνικές γνώσεις) καλείται να βελτιώσει τις δεξιότητες που αφορούν μια συγκεκριμένη εργασιακή θέση αλλά να  επανδρωθεί με γενικές ικανότητες που θα του επιτρέψουν να προσαρμοστεί στις αλλαγές και να ακολουθήσει τον καταιγιστικό ρυθμό με τον οποίο αυτές πραγματοποιούνται. Οι ικανότητες των ατόμων συμβάλλουν επίσης στην εξασφάλιση κινήτρων και στην προσωπική ικανοποίησή τους στον χώρο εργασίας γεγονός που κατ’ επέκταση επηρεάζει και την ποιότητα της εργασίας. Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι αυτό το κλίμα ταχείας αλλαγής που χαρακτηρίζει τη εποχή μας μπορεί να καταστεί απειλή για την κοινωνική συνοχή καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος περιθωριοποίησης όσων πολιτών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση και την ψηφιακή επανάσταση. Η προκύπτουσα αυτή απειλή της αποξένωσης συνεπάγεται την ανάγκη καλλιέργειας της δημοκρατικής συνείδησης του πολίτη ο οποίος για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι ενημερωμένος, να ενδιαφέρεται για την κοινωνία στην οποία ζει και να δραστηριοποιείται στο πλαίσιό της.

4) Φορείς Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα
Οι φορείς παροχής υπηρεσιών της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα που εντάσσονται στο Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης και ορίζονται από τον νόμο υπ’ αριθ. 3879/2010, είναι:
1. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
2. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
3. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης  και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
4. Οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης
5. Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)
6. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΝ)
7. Τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και οι Σχολές Γονέων
8.  Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ( Κ.Π.Α.) κ.α.
Οι βασικές λειτουργίες που ασκούνται από τους παραπάνω φορείς είναι:
α) η αρχική επαγγελματική κατάρτιση
β) η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και
γ) η γενική εκπαίδευση ενηλίκων
ενώ ασκούνται και υποστηρικτικές λειτουργίες που αφορούν:
α) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
β) την παροχή υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
γ) την πιστοποίηση των δομών, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης
δ) την αναγνώριση των προσόντων και την πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων και
ε) την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε επαγγελματικά προσόντα, τα οποία αποκτώνται στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης   
Φορείς παροχής υπηρεσιών της Δια Βίου Μάθησης στην περιοχή μας είναι:

 • Το Ι.Ε.Κ Σίνδου  http://iek-sindou.thess.sch.gr
 • Το Κ.Ε.Κ «Νεφέλη»  http://www.kek-nefeli.gr
 • Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  των φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης
 • Το Κέντρο Προώθησης και Απασχόλησης Νέας Ιωνίας
 • Οι Σχολές Γονέων που λειτουργούν στους δήμους της περιοχής
Γεια χαρά, Επισκέπτης
Όνομα χρήστη: Κωδικός: Να με θυμάσαι
 • Σελίδα:
 • 1

ΘΕΜΑ: Systemy zabezpieczeń

Systemy zabezpieczeń 1 Χρόνος 7 Μήνες πριν #51

 • yvyzuzur
 • Το Άβαταρ του/της yvyzuzur
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • Φρέσκος Boarder
 • Δημοσιεύσεις: 1
Nie jest tajemnicą, iż nie zważając na poprawy efektywności działania naszych służb mundurowych, zaś przede wszystkim policji wielu z nas chce dodatkowo zachowywać się na osobisty osobisty sposób. Nic dziwnego, że wewnątrz takiej sytuacji niezwykle wielokrotnie stawiamy na monitoring wizyjny, co przy tym jest zrozumiałe. atrapy kamer http://tvprzemyslowa.ovh/atrapy-kamer.php
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.
 • Σελίδα:
 • 1
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.144 δευτερόλεπτα

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr