tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 10:50

Προκήρυξη 28 θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

«Προκήρυξη θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

 

Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε. ύστερα από την υπ’ αρ. 34/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, την υπ’ αρ. 65973/12-10-2011 εγκριτική απόφαση των αρμοδίων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την υπ’ αρ. 52/2011 νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/09
 

Ανακοινώνει

την πρόσληψη 28 θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2011 – 2012, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου* με ωριαία αποζημίωση, με τις παρακάτω ειδικότητες:
Αεροβική γυμναστική, Αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου, Αντισφαίριση, Ειδική Φυσική Αγωγή, Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, Ενόργανη γυμναστική, Καλαθοσφαίριση, Κλασικός αθλητισμός, Κολύμβηση, Μαζικός αθλητισμός, Πετοσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Ρυθμική γυμναστική, Υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, Tae - Kwon - Do

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ 1945/Β/31.08.2011 με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ».


• Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

* Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 31/12/2011.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική ενότητα του υποδειχθεί (Δημοτικές ενότητες Ευόσμου, Κορδελιού).

Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 34/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης, στο Δημαρχείο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι επιλεχθέντες που προκύπτουν, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε αποκλειστική προθεσμία (3) εργάσιμων ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις  ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
6. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης (Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 57, 2ος όροφος, Εύοσμος. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 706668, από 3/11/2011 και για (10) δέκα εργάσιμες μέρες, έως και 16/11/2011, κατά τις ώρες 8:30΄- 14:30΄.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: Έκλεισε
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2011 09:14

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.