tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2016 13:30

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και προστατευτικών στολών για τα Hotspots, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το έτος 2016

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και προστατευτικών στολών για τα Hotspots, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 24.783,88€ με Φ.Π.Α. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής. Η ανωτέρω ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και των άρθρων 116 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) ως κάτωθι:
  
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1
Γάντα Δερματοπάνινα
1.300
Ζεύγος
2,90
3.770,00
2
Γάντια ύφασμα - Νιτρίλιο ΤΥΠΟΣ 1
1.400
Ζεύγος
2,55
3.570,00
3
Γάντια ύφασμα - Νιτρίλιο ΤΥΠΟΣ 2
1.940
Ζεύγος
2,55
4.947,00
4
Αντανακλαστικό Γιλέκο
1.300
Τεμάχιο
5,10
6.630,00
5
Ρόμπα μιας χρήσης. Υλικό πολυπροπυλένιο. Γιακάς, λάστιχο στις μανσέτες. Κλείνει με φερμουάρ. Μεγέθη: L-2XL
100
Τεμάχιο
1,80
180,00
6
Φόρμα ολόσωμη μιας χρήσης. Υλικό πολυπροπυλένιο. Διαθέτει κουκούλα, λάστιχο στις μανσέτες, στη μέση και τα πόδια. Κλείνει με φερμουάρ. Μεγέθη: L-2XL
100
Τεμάχιο
2,80
280,00
7
Κιτ επισκεπτών από πολυπροπυλένιο. Περιέχει μια ρόμπα, ένας σκουφάκι, μια χάρτινη μάσκα και ένα ζευγάρι καλύμματα υποδημάτων μπλέ. Ένα μέγεθος.
100
Τεμάχιο
1,60
160,00
8
Φόρμα μιας χρήσης, από 3-στρωματικό SMS, μη υφασμένου πολυπροπυλενίου, για υψηλή διαπνοή και άνεση. Κουκούλα τριών τμημάτων, εσωτερικά μανίκια, ενισχυμένο καβάλο, ελαστική κουκούλα, μέση, μανίκια και μπατζάκια. Εργονομικά σχεδιασμένη για φαρδιά εφαρμογή και απεριόριστη ελευθερία κινήσεων. Ραμμένες ραφές. Μεγέθη : L-3XL
100
Τεμάχιο
4,50
450,00
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
19.987,00€
 
 
 
 
ΦΠΑ 24%
4.796,88€
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
24.783,88€
 
 Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες την 02-12-2016 ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 09:30 π.μ. και ώρα λήξης 10:00 π.μ. και θα αποσφραγισθούν μετά το πέρας της λήξης, στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών οδός Βασ.Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, γραφείο 109Β.
       Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, μαζί με την προσφορά, κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), με την οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώνουν ότι:
i. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ii. ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση (*) για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016»
(*) Σημείωση: Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, αρμόδια υπάλληλος Κ.Ασβεστά, τηλ. 2313 317537.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να μεταφορτώσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για να μεταφορτώσετε τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 02/12/2016
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2016 13:34

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.