tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2016 13:27

Προκήρυξη Μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια επιχειρησιακών στολών του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 4

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια επιχειρησιακών στολών του Τομέα Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.


Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1- Δ/νση Προμηθειών - Εφ. Εξωτερικού, τηλ. 210 36 13 562 και 210 36 13 560 με τους εξής όρους:

1. Οι προσφορές πρέπει:
α. Να στέλνονται σφραγισμένες μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού και ώρα 14:00 μέσα σε φάκελο με την ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1
ΑΘΗΝΑ 106 72

β. Να είναι γραμμένες με σαφήνεια.

γ. Να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις η υστερόγραφα, μεσόστιχα παρεμβολές η διακοπές λέξεων.

δ. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθέσεις λέξεων να γράφονται καθαρά στο περιθώριο και ισχύουν εφόσον έχουν μονογραφηθεί.

ε. Να ισχύουν για (90) ενενήντα ημέρες από την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

στ. Να αναφέρουν εάν οι τιμές επιβαρύνονται με κρατήσεις εάν αυτό δεν αναφέρεται, τότε οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Για τις προσφορές, που ισχύουν λιγότερο από (90) ενενήντα ημέρες, αποφασίζει οριστικά η Επιτροπή Διαγωνισμού για την αποδοχή τους ή όχι, ενώ, όσες ισχύουν μέχρι 10 ημέρες, από την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Ο Ε.Ε.Σ., κατά την ανέλεγκτη κρίση του, διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής, μεταξύ των προσφερομένων ειδών που θα κριθούν καταλληλότερες για τις ανάγκες του, άσχετα αν η τιμή είναι ανώτερη από άλλες προσφορές με μικρότερη τιμή.

3. Οι ενδιαφερόμενοι, που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν μαζί με τη προσφορά τους να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρόσφατης έκδοσης.

α. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.

β. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

γ. Βεβαίωση Άδειας Λειτουργίας.

δ. Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων.

4. Εγγυήσεις Συμμετοχής – Καλής Εκτέλεσης: Το 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ. Ανάλογα με το ποσό συμμετοχής σας, θα διαμορφώνεται και η εγγύηση συμμετοχής – καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το ΠΔ. 118/2007.

5. Τρόπος πληρωμής Με αντικαταβολή με την παραλαβή από κάθε Σαμαρείτη, Διασώστη και Ναυαγοσώστη όπως λεπτομερώς θα αναγράφεται στη σύμβαση ανάθεσης – συνεργασίας διετούς διάρκειας με μέση ζήτηση στις 1.000 στολές ανά έτος και τις σχετικές ποινικές ρήτρες ως προς το χρόνο παράδοσης και τήρησης των συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ο Ε.Ε.Σ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης για ένα εισέτι έτος.

6. Τεχνικές Προδιαγραφές Τις προδιαγραφές των, προς αγορά επιχειρησιακών στολών του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα του Τομέα: www.samarites.gr

7. Με την προσκόμιση της Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς σας, παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε δείγματα των ειδών που σας ενδιαφέρει. Τα δείγματα θα κατατεθούν προς έγκριση στον Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών.

8. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 13 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

9. Η Διοίκηση του Ε.Ε.Σ., μετά την αξιολόγηση των προσφορών ενημερώνεται για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της για το συμφέρον του Ε.Ε.Σ. να εγκρίνει ή απορρίψει αυτό ή να αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισμού.

Ανακοίνωση 19/09/2016

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     Dr. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ                                                                                       ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ-ΖΟΥΡΟΥΔΗ
 Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α                                                                                           Οικονομολόγος

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ύφασμα: 
  • Είδος: 65% πολυεστέρας –  35% βαμβάκι
  • Πάχος: 245 γραμμάρια / m2 (±5%)
  • Αδιαβροχοποίηση: 2000/m2
  • Ανεξίτηλη βαφή με επεξεργασία Sanforised
  • Χρώμα: Pantone 18-1655
  • Πιστοποίηση CE - Ευρωπαϊκά Πρότυπα  κατηγορίες ΕΝ 340 και ΕΝ 13402
  • Προστασία (Protection class): EN471-CLASS 2

    

 • Κλωστή:
  • Χρώμα Pantone 18-1655 (χρώματος όμοιου με του υφάσματος και να μη ξεθωριάζει)
  • Βαμβακερή 100%
  • Ελάχιστου πάχους Ν. 50

    

 • Αντοχή ραφών:
  • H αντοχή των ραφών δοκιμαζόμενη σύμφωνα με το ISO 13935 – 2 να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 225 N.
  • Τα τελειώματα του υφάσματος στα γαζιά ή όπου απαιτείται να γίνονται με κοπτοράπτη με κλωστή όμοια με αυτή της ραφής των στολών.

    

 • Προσκολλητικοί σύνδεσμοι (τύπου Velcro):
  • Να είναι χρώματος όμοιου με του υφάσματος, ανθεκτικοί και ειδικοί για τέτοιες στολές. 
  • Τοποθέτηση μαλακών βέλκρο:

ü  πάνω από την δεξιά τσέπη στήθους χιτωνίου και σε μέγεθος 14X4cm (ή σε κάθε περίπτωση μήκους ίδιου με της τσέπης)

ü πάνω αριστερά και σε απόσταση 2cm από τη ραφή του γιακά και 2 cm από τη ραφή του καλύμματος φερμουάρ σε μέγεθος 4Χ4cm

 

 • Κουμπιά:
  • Τα κουμπιά – Πλαστικά Τρούκς - να είναι χρώματος ίδιου με αυτό της στολής, ανθεκτικά και διαμέτρου 10 – 12mm περίπου.

    

 • Φερμουάρ:
  • Τα φερμουάρ της στολής να είναι υψηλής αντοχής, πλαστικά πολύ δυνατά τύπου ΡΙΡΙ με μεγάλο δόντι, κοκάλινα οδοντωτά με ασφάλεια.
  • Τα φερμουάρ δοκιμαζόμενα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3419-1 να επιτυγχάνουν αντοχή σε πλευρικές δυνάμεις (lateral strength) τουλάχιστον 350 Ν. και αντοχή λαβής οδηγού (puller attachment strength) τουλάχιστον 100Ν.

    

 • Σημεία τριβής:
  • σε γόνατα και αγκώνες με εσωτερική επένδυση υαλοβάμβακα

    

 • Σήματα – Εμβλήματα - Σημαίες (τοποθέτηση σύμφωνα με το γραφικό σχέδιο):
  • Κεντητά, βαμβακερά διαμέτρου 8cm
  • Η τοποθέτηση των στρογγυλών σημάτων στα μανίκια θα γίνεται σύμφωνα με το μέγεθος των μανικιών (πχ στο νούμερο Large το σήμα θα τοποθετείτε περίπου 15cm κάτω από τη ραφή του ώμου)

    

 • Γραφή και σήματα πλάτης χιτωνίου (σύμφωνα με το γραφικό σχέδιο):
  • Στάμπα Βινυλίου
  • Σταυρός διαμέτρου 30cm, γραμματοσειρά Arial Bold ύψους 4cm

    

 • Ανακλαστικές ταινίες (σύμφωνα με το γραφικό σχέδιο):
  • Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 471
  • Χρώματος γκρι ανακλαστικό
  • Ύψους 5cm

    

 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
  • Στο αριστερό μανίκι και 5cm κάτω από τη ραφή του ώμου να υπάρχει μόνιμα ραμμένο το μαλακό μέρος προσκολλητικού συνδέσμου με σχήμα ορθογώνιο 5,5Χ4cm για τοποθέτηση της ελληνικής σημαίας(έτοιμες εμπορίου στρατιωτικών στολών).
  • Το χιτώνιο να φέρει θηλιά, στην περιοχή του λαιμού εσωτερικά, για την ανάρτησή του από κρεμάστρα.
  • Στο μέσο της αριστερής τσέπης χιτωνίου να υπάρχει μόνιμα ραμμένος ο θυρεός Σαμαρειτών μεγέθους 6Χ5cm σύμφωνα με τη μακέτα που θα παραδοθεί.

Καπέλο τζόκευ (μοντέλο baseball) βαμβακερό 100%

Ένα μέγεθος (one size fits all)

Χρώμα Pantone 18-1655.

Ανακλαστική ταινία στο γείσο.

Κεντημένο λευκό πλαίσιο σταυρού στην μετώπη 4Χ4cm και κεντημένο λογότυπο ΕΕΣ στο αριστερό πλαϊνό 7X3cm

 

Ζώνη κοινής χρήσης παντελονιού, μαύρη, πάνινη με μεταλλική πόρπη χρώματος ματ ασημί.
Ανδρική / Γυναικεία μήκους  120 εκατοστά
Πάχος 1,5 χιλιοστά / Ύψος 4 εκατοστά
Η πόρπη να φέρει στρογγυλό διαμέτρου 2 εκατοστών το σήμα του Ερυθρού Σταυρού ανάγλυφο με σμάλτο (μέγεθος σταυρού 1,7Χ1,7 εκατοστά)

 

Το παρόν έγγραφο (Προδιαγραφές στολής) περιγράφει τα σχέδια και τις προδιαγραφές της ενιαίας επιχειρησιακής στολής των Εθελοντών του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και αυτούσιο επισυνάπτεται σε κάθε μειοδοτικό διαγωνισμό που θα προκηρύξει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Ο Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει το ρόλο του ελέγχου ποιότητας βάση των προδιαγραφών που έχει εκδόσει και της συμφωνίας και διατήρησης συμφέρουσας τιμής προς όφελος των εθελοντών.

Οι παλαιότεροι ενεργοί εθελοντές υποχρεούνται να προμηθευτούν την κανούργια στολή το αργότερο σε διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία διάθεσής της στην αγορά.

Πέραν των 24 μηνών η ήδη υπάρχουσα στολή (παλιά) θα μπορεί να χρησιμοποιήται μόνο για εκπαιδευτικές δράσεις.

Πέραν των 36 μηνών για όλες τις δράσεις του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα είναι υποχρεωτική η χρήση της καινούργιας στολής.

 

Ο Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διατηρεί το δικαίωμα της καταγγελίας σύμβασης εαν:

-          Δεν πληρούνται οι προδιαγραφές

-          Η τιμή αλλάξει χωρίς προειδοποίηση ή υπάρξει προσφοράς πιο συμφέρουσας τιμής

-          Δεν τηρούνται οι προθεσμίες παράδοσης

-          Υπάρξουν πολλάπλά δικαιολογημενα παράπονα σχετικά με την εξυπηρέτηση, την ποιότητα ή το κόστος.

Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες Προμηθευτών κατόπιν σύμβασης έργου:

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΟΚΙΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ

με ενιαία τιμή ανεξάρτητα από το μέγεθος έξοδα αποστολή συμπεριλαμβάνονται στην τιμή

 • Χιτώνιο
 • Παντελόνι
 • Καπέλο (Τζόκευ)
 • Ζώνη
 • Μακό t-shirt Πρώτων Βοηθειών

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε ετήσια βάση και κατά το διάστημα από 01 Οκτωβρίου – 15.Νοεμβρίου να έχει αποστείλει στα ενεργά τμήματα της περιφέρειας (κατ υπόδειξή μας) δείγματα χιτωνίου, παντελονιού και μακό σε νούμερα XS, S, M, L, XL. για τον δειγματισμό των εθελοντών.

Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται ομαδικά από τα περιφερειακά και τοπικά τμήματα με ημερομηνία έναρξης παραγγελιών την 25η Νοεμβρίου και μέχρι το αργότερο την 25η Ιανουαρίου.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει με αντικαταβολή το αργότερο σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται ομαδικά από τα περιφερειακά και τοπικά τμήματα καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει με αντικαταβολή το αργότερο σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας.

Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

 

Αρχεία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 06/10/2016
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2016 13:56

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.