tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Α.Π 2

There are no translations available.

 

epitagi insete

 
Νέα Ανακοίνωση 24/01/2017

 

Σε συνέχεια της από 11.01.2017 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, ανακοινώνονται 1.518 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από το μητρώο των ωφελουμένων του Υποέργου 2, της Πράξης, «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», με Κωδικό MIS 5000084, με ημερομηνία ενεργοποίησης (υπογραφή τριμερούς σύμβασης) μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017

 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των νέων επιτυχόντων

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων των επιπλέον επιτυχόντων, για την Πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων σας ενημερώνουμε πως, όσοι ωφελούμενοι έχετε επιλεγεί και προκειμένου να ενταχθείτε στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων, θα πρέπει, δυνάμει των κεφαλαίων 2.5, 2.6 και 5.3.1 της Πρόσκλησης να αποστείλετε εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και τη Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017) στη διεύθυνση:

ΕΕΔΕ

Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61,

Τ.Κ. 111 44, Αθήνα

 

Με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά του κεφαλαίου 5.3.1 της Πρόσκλησης, ήτοι:

Την Αίτηση Συμμετοχής σας

και

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 • Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας (παρακαλούμε να αποσταλεί το Αποδεικτικό Ανανέωσης Δελτίου Ανεργίας ή όποιο άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κάρτα ανεργίας βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τον αριθμό της και την ημερομηνία έκδοσής της).
 • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της οικείας Πρόσκλησης, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τυπικής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας (παρακαλούμε να αποσταλεί το Αποδεικτικό Ανανέωσης Δελτίου Ανεργίας ή όποιο άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κάρτα ανεργίας βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τον αριθμό της και την ημερομηνία έκδοσής της).
 • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2017

Αναζήτηση αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.insete-training.gr

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιπλέον επιτυχόντων Β κύκλου.

 

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων των επιπλέον επιτυχόντων, για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων σας ενημερώνουμε πως, όσοι ωφελούμενοι έχετε επιλεγεί και προκειμένου να ενταχθείτε στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων, θα πρέπει, δυνάμει των κεφαλαίων 2.5, 2.6 και 5.3.1 της Πρόσκλησης να αποστείλετε εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017) στη διεύθυνση:

 

ΕΕΔΕ

Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61,

Τ.Κ. 111 44, Αθήνα

Με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Τα παρακάτω δικαιολογητικά του κεφαλαίου 5.3.1 της Πρόσκλησης, ήτοι:

Την Αίτηση Συμμετοχής σας

και

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

 Αντίγραφο του πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.

Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας πρόσκλησης.

Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).

Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.

Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της οικείας Πρόσκλησης, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

 

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης»:

Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).

Αντίγραφο τίτλου σπουδών σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τυπικής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει

Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας πρόσκλησης.

Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.

Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2016

 

logo-voucher-tour

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

Ανακοίνωση 07/09/2016

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων.

 

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και έπειτα από έλεγχο των δικαιολογητικών (κεφ. 5.3.1. της οικείας πρόσκλησης) που απέστειλαν οι επιτυχόντες, σας ενημερώνουμε πως ανακοινώθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα http://insete-training.gr οι ΚΑΥΑΣ όσων ωφελουμένων εντάσσονται επιπλέον στο οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ανακοίνωση 13/07/2016

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιπλέον επιτυχόντων Β κύκλου.

 

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων των επιπλέον επιτυχόντων, για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων σας ενημερώνουμε πως, όσοι ωφελούμενοι έχετε επιλεγεί και προκειμένου να ενταχθείτε στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων, θα πρέπει, δυνάμει των κεφαλαίων 2.5, 2.6 και 5.3.1 της Πρόσκλησης να αποστείλετε εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και τη Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016) στη διεύθυνση:

 ΕΕΔΕ

 Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61,

 Τ.Κ. 111 44, Αθήνα

 

Με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά του κεφαλαίου 5.3.1 της Πρόσκλησης, ήτοι: 

Την Αίτηση Συμμετοχής σας

 και

 Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

 Αντίγραφο του πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.

 Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

 Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας πρόσκλησης.

 Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).

 Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.

 Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της οικείας Πρόσκλησης, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

 Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης»:

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

 Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

 Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).

 Αντίγραφο τίτλου σπουδών σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τυπικής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει

 Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας πρόσκλησης.

 Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.

Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

 Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04/07/2016

 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ Α.Π 2

(Β΄ΚΥΚΛΟΣ)

 

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης με τίτλο: «Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών» της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

 

Η δράση περιλαμβάνει:

α) πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών,

β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 420 ωρών που δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων ανέρχεται συνολικά σε:

2.458ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.248ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους απόφοιτους υποχρεωτικής/ δευτεροβάθμιας /μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από 11/07/2016-16/11/2016

Πληροφορίες στη διεύθυνση: Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας ΤΚ 57011, Τηλ και Φαξ: 2310715971 & 2310715241 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Web: www.kek-nefeli.gr


Ο επίσημος ιστότοπος της δράσης είναι www.insete-training.gr και το τηλεφωνικό κέντρο για παροχή πληροφόρησης της δράσης είναι 8011115255.

 

Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών

 

Ημέρα

Ημερομηνία

 

Ώρα

 

Ενότητα

 

Μάθημα

 

Ώρες

 

 

 

Δευτέρα

 

 

 

11/7/2016

 

 

 

15:00-17:00

 

 

 

Εισαγωγή στον Τουρισμό

 

Τι ονομάζουμε Τουρισμό, Γιατί ταξιδεύουμε, Παγκόσμια μεγέθη τουρισμού,Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού, Φορείς του ελληνικού τουρισμού

2

   

17:00-21:00

Κανόνες Συμπεριφοράς και εμφάνισης στον τουρισμό

Εμφάνιση εργαζομένου, Κανονισμός για τη συμπεριφορά των εργαζομένων σε τουριστικες επιχειρήσεις, Σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, Πειθαρχικά μέτρα,Γενικός Κώδικας Συμπερισφοράς, Λόγοι ύπαρξης κώδικα, Εκπροσωπώντας την επιχείρηση

4

Τρίτη

12/7/2016

15:00-21:00

Εξυπηρέτηση πελατών

Εισαγωγικές έννοιες, Τάσεις στο χώρο του τουρισμού, Εξυπηρέτηση πελατών-Στρατηγική & Παραδείγματα, Τύποι πελατών

6

Τετάρτη

13/7/2016

15:00-21:00

Εξυπηρέτηση πελατών

Ποιότητα Υπηρεσιών-Στοιχεία & Παραδείγματα, Υπηρεσίες:Ο ιδανικός εργαζόμενος

6

Πέμπτη

14/7/2016

15:00-20:00

Διαχείριση παραπόνων-Ανάκτηση Εξυπηρέτησης

Εισαγωγικές έννοιες, Ποιότητα-Ικανοποίηση-Αξιοπιστία, Πως θα δημιουργήσω πιστούς πελάτες

5

Παρασκευή

15/7/2016

14:00-18:00

Χρήση ερφαρμογών Η/Υ

Ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην επιχείρηση. Windows- διαχείριση αρχείων.Διαχείριση και διεκπεραίωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρήση διαδικτύου, δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων κοκ

4

Δευτέρα

18/7/2016

10:00-14:00

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Εργασιακές σχέσεις,             δικαιώματα εργαζομένων, όροι και συνθήκες εργασίας, βασικοί άξονες ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής στην απασχόληση και ισότητα των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλλων.

4

Τρίτη

19/7/2016

15:00-20:00

Διαχείριση παραπόνων-Ανάκτηση Εξυπηρέτησης

Πηγές και διαχείριση παραπόνων, Ανάκτηση εξυπηρέτησης (Επανόρθωση): Στρατηγική

5

Τετάρτη

20/7/2016

15:00-21:00

Εκπαίδευση υποδοχής

Το τμήμα υποδοχής, Θυρωρείο, τηλεφωνικό κέντρο

6

Πέμπτη

21/7/2016

15:00-21:00

Εκπαίδευση υποδοχής

Σχέσεις με τους πελάτες, Θέματα προσωπικού

6

Παρασκευή

22/7/2016

09:00-15:00

Κρατήσεις

Συστήματα κρατήσεων, Κρατήσεις Ξενοδοχείων,PMS στη Διεθνή και Ελληνική Αγορά

6

Δευτέρα

25/7/2016

09:00-11:00

Κρατήσεις

Revenue Management,Yield Management

2

 

 

11:00-15:00

Τηλεφωνική επικοινωνία

Η σπουδαιότητα της επικοινωνίας

4

Τρίτη

26/7/2016

09:00-13:00

Τηλεφωνική επικοινωνία

Η τέχνη της ακρόασης, Από το Α ως το Ω της τηλεφωνικής επικοινωνίας

4

 

 

13:00-15:00

Τεχνικές αύξησης πωλήσεων

Κταναλωτικές συνήθειες, Συνήθεις προσδοκίες-Ανάγκες Πελατών, 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τους πελάτες

2

Τετάρτη

27/7/2016

09:00-15:00

Τεχνικές αύξησης πωλήσεων

Χαρακτηριστικά του καλού πωλητή, Χρήσιμα tips για τις πωλήσεις

6

Πέμπτη

28/7/2016

10:00-14:00

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Καθαριότητα χώρου εργασίας και φωτισμός, ασφάλεια και πρώτες βοήθειες, επικίνδυνα σημεία, πυροπροστασία, Ν. 1568/85 και Π.Δ. 305/96

4

Παρασκευή

29/7/2016

10:00-14:00

Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής. Προετοιμασία για τη συνάντηση και τη συνέντευξη με τον εργοδότη- προσομοίωση συνέντευξης

4

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Ανακοίνωση 29/06/2016

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιπλέον επιτυχόντων Β κύκλου

 

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων των επιπλέον επιτυχόντων, για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων σας ενημερώνουμε πως, όσοι ωφελούμενοι έχετε επιλεγεί και προκειμένου να ενταχθείτε στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων, θα πρέπει, δυνάμει των κεφαλαίων 2.5, 2.6 και 5.3.1 της Πρόσκλησης να αποστείλετε εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και τη Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016) στη διεύθυνση:

 ΕΕΔΕ

 Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61,

 Τ.Κ. 111 44, Αθήνα

 Με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

 Τα παρακάτω δικαιολογητικά του κεφαλαίου 5.3.1 της Πρόσκλησης, ήτοι:

 Την Αίτηση Συμμετοχής σας, και

 

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

 Αντίγραφο του πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.

 Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

 Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας πρόσκλησης.

 Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).

 Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.

 Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της οικείας Πρόσκλησης, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

 Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης»:

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

 Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

 Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).

 Αντίγραφο τίτλου σπουδών σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τυπικής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει

 Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας πρόσκλησης.

 Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.

 Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

 Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03/06/2016

 

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης -Νεφέλη- προτίθεται να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο : Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Το εν λόγω πρόγραμμα βασίζεται στο πρότυπο, ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτου ΙΝΣΕΤΕ για τις ανάγκες της θεωρητικής κατάρτισης των ωφελούμενων και έχει σαν στόχο την ομαλή εισαγωγή τους στον κλάδο και την ειδικότητά τους, προσφέροντάς τους σταδιακά τις γνώσεις που θα συμβάλλουν στην ένταξη και μέγιστη απόδοσή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

 

Ο επίσημος ιστότοπος της δράσης είναι www.insete-training.gr και το τηλεφωνικό κέντρο για παροχή πληροφόρησης της δράσης είναι 8011115255.

 

 

 

Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών

 

 

 

Ημέρα

Ημερομηνία

 

Ώρα

 

Ενότητα

 

Μάθημα

 

Ώρες

 

 

 

Δευτέρα

 

 

 

11/7/2016

 

 

 

15:00-17:00

 

 

 

Εισαγωγή στον Τουρισμό

 

Τι ονομάζουμε Τουρισμό, Γιατί ταξιδεύουμε, Παγκόσμια μεγέθη τουρισμού,Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού, Φορείς του ελληνικού τουρισμού

2

   

17:00-21:00

Κανόνες Συμπεριφοράς και εμφάνισης στον τουρισμό

Εμφάνιση εργαζομένου, Κανονισμός για τη συμπεριφορά των εργαζομένων σε τουριστικες επιχειρήσεις, Σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, Πειθαρχικά μέτρα,Γενικός Κώδικας Συμπερισφοράς, Λόγοι ύπαρξης κώδικα, Εκπροσωπώντας την επιχείρηση

4

Τρίτη

12/7/2016

15:00-21:00

Εξυπηρέτηση πελατών

Εισαγωγικές έννοιες, Τάσεις στο χώρο του τουρισμού, Εξυπηρέτηση πελατών-Στρατηγική & Παραδείγματα, Τύποι πελατών

6

Τετάρτη

13/7/2016

15:00-21:00

Εξυπηρέτηση πελατών

Ποιότητα Υπηρεσιών-Στοιχεία & Παραδείγματα, Υπηρεσίες:Ο ιδανικός εργαζόμενος

6

Πέμπτη

14/7/2016

15:00-20:00

Διαχείριση παραπόνων-Ανάκτηση Εξυπηρέτησης

Εισαγωγικές έννοιες, Ποιότητα-Ικανοποίηση-Αξιοπιστία, Πως θα δημιουργήσω πιστούς πελάτες

5

Παρασκευή

15/7/2016

14:00-18:00

Χρήση ερφαρμογών Η/Υ

Ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην επιχείρηση. Windows- διαχείριση αρχείων.Διαχείριση και διεκπεραίωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρήση διαδικτύου, δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων κοκ

4

Δευτέρα

18/7/2016

10:00-14:00

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Εργασιακές σχέσεις,             δικαιώματα εργαζομένων, όροι και συνθήκες εργασίας, βασικοί άξονες ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής στην απασχόληση και ισότητα των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλλων.

4

Τρίτη

19/7/2016

15:00-20:00

Διαχείριση παραπόνων-Ανάκτηση Εξυπηρέτησης

Πηγές και διαχείριση παραπόνων, Ανάκτηση εξυπηρέτησης (Επανόρθωση): Στρατηγική

5

Τετάρτη

20/7/2016

15:00-21:00

Εκπαίδευση υποδοχής

Το τμήμα υποδοχής, Θυρωρείο, τηλεφωνικό κέντρο

6

Πέμπτη

21/7/2016

15:00-21:00

Εκπαίδευση υποδοχής

Σχέσεις με τους πελάτες, Θέματα προσωπικού

6

Παρασκευή

22/7/2016

09:00-15:00

Κρατήσεις

Συστήματα κρατήσεων, Κρατήσεις Ξενοδοχείων,PMS στη Διεθνή και Ελληνική Αγορά

6

Δευτέρα

25/7/2016

09:00-11:00

Κρατήσεις

Revenue Management,Yield Management

2

 

 

11:00-15:00

Τηλεφωνική επικοινωνία

Η σπουδαιότητα της επικοινωνίας

4

Τρίτη

26/7/2016

09:00-13:00

Τηλεφωνική επικοινωνία

Η τέχνη της ακρόασης, Από το Α ως το Ω της τηλεφωνικής επικοινωνίας

4

 

 

13:00-15:00

Τεχνικές αύξησης πωλήσεων

Κταναλωτικές συνήθειες, Συνήθεις προσδοκίες-Ανάγκες Πελατών, 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τους πελάτες

2

Τετάρτη

27/7/2016

09:00-15:00

Τεχνικές αύξησης πωλήσεων

Χαρακτηριστικά του καλού πωλητή, Χρήσιμα tips για τις πωλήσεις

6

Πέμπτη

28/7/2016

10:00-14:00

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Καθαριότητα χώρου εργασίας και φωτισμός, ασφάλεια και πρώτες βοήθειες, επικίνδυνα σημεία, πυροπροστασία, Ν. 1568/85 και Π.Δ. 305/96

4

Παρασκευή

29/7/2016

10:00-14:00

Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής. Προετοιμασία για τη συνάντηση και τη συνέντευξη με τον εργοδότη- προσομοίωση συνέντευξης

4

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/05/2016

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και έπειτα από έλεγχο των δικαιολογητικών (κεφ. 5.3.1. της οικείας πρόσκλησης) που απέστειλαν οι επιτυχόντες, σας ενημερώνουμε πως ανακοινώθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα  http://insete-training.gr οι ΚΑΥΑΣ όσων ωφελουμένων εντάσσονται στο οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/05/2016

Παράταση της ημερομηνίας ενεργοποίησης της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας της πράξης «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Έπειτα από σχετική απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, δίνεται παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των επιταγών έως και τις 30.06.2016.

Πηγή:www.insete-training.gr

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/04/2016

 

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης-ΚΕΚ Νεφέλη- δύναται να υλοποιήσει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης με εκπαιδευτικό περιεχόμενο που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε ειδικότητας ώστε να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να ολοκληρώσουν επιτυχώς την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις και να αποκτήσουν το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή ειδικότητας, καθώς και τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση τους στις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν.

 

Οι ειδικότητες βάσει των οποίων θα υλοποιηθούν τα προγράμματα και θα δημιουργηθούν τμήματα είναι οι εξής:

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων

2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)

3. E‐Commerce & Hospitality Sales & Marketing

4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού

5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών

6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης

7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/04/2016

 

Πηγή:www.insete-training.gr

Σχετικά με την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και σχετικά με την οριστική ένταξή των ωφελουμένων στο Μητρώο Ωφελουμένων και σύμφωνα με τη διαδικασία ενεργοποίησης Voucher, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

Έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ωφελουμένων και την ένταξή τους στο οριστικό μητρώο ωφελουμένων, ο Συνδικαιούχος ΙΝΣΕΤΕ, θα επικοινωνήσει με τους ωφελούμενους και θα ορίσει την 1η συνεδρία με το Σύμβουλο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επικαιροποιηθεί και συμπληρωθεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου.

Στη συνεδρία αυτή θα δοθεί στον ωφελούμενο λίστα με τους παρόχους κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο παρόχων και δραστηριοποιούνται στη ίδια Διοικητική Περιφέρεια με αυτή που δήλωσε κατά την υποβολή της αίτησης του. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα επίσης, μέσω της λειτουργίας του χάρτη που είναι διαθέσιμος στον ειδικό ιστότοπο (www.insete-voucher.gr), και περιλαμβάνει τους παρόχους κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο παρόχων και δραστηριοποιούνται στη ίδια Διοικητική Περιφέρεια με αυτή που δήλωσε κατά την υποβολή της αίτησης του.

Στη συνέχεια ο ωφελούμενος επιλέγει τον πάροχο κατάρτισης που θέλει να συνεργασθεί και του δίνει αντίγραφο των δικαιολογητικών που απέστειλε στους Συνδικαιούχους, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

Πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης ορίζεται και 2η συνεδρία με Σύμβουλο ορισμένο από το ΙΝΣΕΤΕ, για την επιλογή της κατάλληλης θέσης πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με την ειδικότητα που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Κατά το στάδιο αυτό υπογράφεται και η τριμερής σύμβαση [πάροχος-ωφελούμενος-επιχείρηση]

Σημείωση: Εφιστάται η προσοχή στους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί, όπως προβούν στην καταλληλότερη επιλογή παρόχων κατάρτισης, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και του προγράμματος. Οι συνδικαιούχοι ΕΕΔΕ και ΙΝΣΕΤΕ θα προβούν σε καθολικούς επιτόπιους ελέγχους στο 100% των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν. 

Επίσης θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι πριν τη 2η συνεδρία και πριν την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης, ουδεμία δέσμευση υπάρχει μεταξύ ωφελουμένου και παρόχου και κανένα άλλο έγγραφο δεν αποτελεί μέρος του παρόντος προγράμματος.

Οι συνδικαιούχοι ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ υπογραμμίζουν το προβλεπόμενο δικαίωμα των ωφελουμένων - δικαιούχων της επιταγής κατάρτισης - να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο κατάρτισης, από το Μητρώο Παρόχων, με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, τις δυνατότητες και τις προσδοκίες τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή των ωφελουμένων του προγράμματος:

Η επιλογή του παρόχου κατάρτισης, να πραγματοποιείται χωρίς να διαταράσσεται η κρίση και η απόφαση τους, από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Οι ωφελούμενοι να μη δίνουν τα στοιχεία τους (ΚΑΥΑΣ, ΑΜΚΑ, Αριθμό Δελτίου Ανεργίας και ΑΦΜ) σε παρόχους κατάρτισης που δεν έχουν επιλέξει οι ίδιοι, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα κατάχρησης των προσωπικών τους δεδομένων.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων για τις 6650 θέσεις της πράξης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Για τα αποτελέσματα επιλέξτε τον σύνδεσμο www.insete-training.gr

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων σας ενημερώνουμε πως, όσοι ωφελούμενοι έχετε επιλεγεί και προκειμένου να ενταχθείτε στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων, θα πρέπει να αποστείλετε εντός 15 ημερών (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και 27 Απριλίου 2016) στη διεύθυνση:

 ΕΕΔΕ

Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61,

Τ.Κ. 111 44, Αθήνα

Με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Την Αίτηση Συμμετοχής σας

και

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 • Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

 

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τυπικής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Νέα ανακοίνωση 12/04/2016

 

Οι ωφελούμενοι της πράξης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων θα πρέπει να μεριμνήσουν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας μέχρι την Τρίτη 31/05/2016.

 

Όσοι λοιπόν έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα και βρίσκονται στους πίνακες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr στις 12/04/2016, καλούνται ν’ απευθυνθούν στα γραφεία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης-ΚΕΚ Νεφέλη- για να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

 

Η ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας γίνεται μετά από την ολοκλήρωση συνεδριών του ωφελουμένου με ειδικό σύμβουλο, την επιλογή παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης πρακτικής και τη σύναψη τριμελούς σύμβασης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις πρακτικής και το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία μας ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή με e-mail στα εξής στις εξής διευθύνσεις:

 

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας ΤΚ 57011

Τηλ και Φαξ: 2310715971 & 2310715241

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.kek-nefeli.gr

 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ, σε σύμπραξη, ως συνεργάτες- συνδικαιούχοι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 18135/20.10.2015 – κωδ. ΑΝΑΔ04 (ΑΔΑ: ΒΜΗΙ4653Ο7-ΛΣ2) Πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ καθώς και τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης/Έργου με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η Πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους έως 29 ετών, και ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση Β’ κύκλου, αφορά σε 6.650 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, οι οποίες (υπηρεσίες) περιλαμβάνουν:

α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,

β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών, σε 2 φάσεις (α’ φάση: 200 ώρες θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του ωφελούμενου-καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και β’ φάση: 220 ώρες, θα αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης ). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν: i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης,

 Η Πράξη θα ακολουθήσει το σύστημα των Επιταγών Εισόδου στην αγορά εργασίας και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training vouchers) που καθιερώνεται στο άρθρο 2 της με αρ. 1.5188/οικ 3.966/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και αφορά στην παροχή και διαχείριση υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, και προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από τους παρόχους κατάρτισης που είναι μέλη του Μητρώου Παρόχων της οικείας Πρόσκλησης προς τους ωφελούμενους, σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.

 Η Πράξη εντάχθηκε στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο με κωδικό 08: “Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων”, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.2 ΠΑΝ « Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία»» και Ειδικούς Στόχους i) “Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων NEETS (εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) ηλικίας 15 έως 24 ετών” και ii) Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων NEETS (εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) ηλικίας 25 έως 29 ετών.

 Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ως τέτοιες, οι: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το ελληνικό δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

 Επίσης, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα πιστοποίησης των προσόντων των ωφελουμένων για 7 βασικές ειδικότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.1 της πρόσκλησης, και επαγγελματικά περιγράμματα, το οποίο θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 (από Εθνικούς ή Διεθνείς Φορείς) ή άλλα αναγνωρισμένα Διεθνή πρότυπα προκειμένου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

 Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν σύμφωνα με την παρούσα, στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.

 Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

 Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2017.

 

Συνολικά στον Β’ Κύκλο αυτής της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 6.650 άνεργοι νέοι έως 29 ετών, εκ των οποίων:

994 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 5.656 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: Αφορά στην οικονομική αξία ποσού 670€ (αντιστοιχεί στις ανωτέρω υπηρεσίες των Παρόχων), το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και εποπτεία και παρακολούθηση πρακτικής) καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές (6,45%) των επιδομάτων των ωφελουμένων (θεωρία και πρακτική).

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται ως εξής: α) Για μεν τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση), β) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης (880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 11/03/2016 και λήγει την 10/04/2016 και ώρα 24:00 και γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr .

Πληροφορίες στη διεύθυνση:

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας ΤΚ 57011

Τηλ και Φαξ: 2310715971 & 2310715241

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.kek-nefeli.gr

 

 

voucher τουρισμού 2016

 

Η Πράξη εντάχθηκε στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.